El pellet, ecologia i economia.


Que és el pellet?

El pellet és una petita porció de fusta d’origen natural utilitzada com a combustible de biomassa, pot ser utilitzat en la indústria o en les llars, ja sigui en calderes per escalfar tota la llar, en estufes de biomassa de grandària més reduïda.

Està compost per restes forestals, ja sigui de labors de neteja de boscos, podes o tales, o de restes de la indústria de la fusta. Aquestes restes de fusta han de ser assecats per després premsar-los i reduir així impureses com la resina i el seu nivell d’humitat, tot això es realitza sense afegir cap additiu per aconseguir aquesta petita porció compacta, ja que la fusta posseeix lignit, que és un conglomerant natural.

L’elecció d’un bon pellet és molt important ja que si utilitzem un bon pellet tindrem una major aportació calorífica i les nostres calderes de biomassa o estufes estaran en millors condicions. Un pellet de mala qualitat deixa un excés de residus i pot acabar embussant la nostra caldera de biomassa o estufa.

 

ada pellet

Avantatges del pellet.

Si estàs pensant en un nou sistema de calefacció per a aquest hivern, et recomanem al 100% que et passis a la biomassa i, especialment, les estufes de pellets. Ara t’expliquem per què…

Ecologia

No solament per l’estalvi energètic que et proporcionarà, sinó també perquè es tracta d’un combustible totalment ecològic, que no augmenta les emissions de CO2 a l’atmosfera.

El pellet té un gran poder calorífic, produeix molt poc residu en forma de cendra com a resultant de la combustió, és de fàcil magatzematge i ofereix la possibilitat d’aplicació en estufes i calderes, permetent que funcionin de forma totalment automàtica. A més, la seva combustió genera un nivell molt reduït d’emissions de CO2. Podríem dir que es tracta d’un combustible CO2 neutral perquè les seves emissions són tan ínfimes que no contribueixen a aquest efecte hivernacle. Quant a les labors de neteja de la caldera, solament fa mancada efectuar-les en època d’estiu. Principalment s’han de deixar lliures de cendres adherides el cremador, la cambra de combustió, tubs de gasos de fuita i el contenidor de cendres.

Economia.

Amb les dades que es mostren a continuació podem veure les grans diferències econòmiques entre l’ús de la biomassa densificada en forma de pellet i els combustibles fòssils mes comuns emprats tradicionalment per a les mateixes finalitats (ACS i calefacció)

Partim de la base que 1 litre de gasoil genera 8.800 kcal i un kg de pellet de bona qualitat 4.600 kcal/kg.

Equivalències:

1 litre gasoil = 1,91 kg pellets

El preu actual d’aquests tres combustibles és:
– Gasoil calefacció: 1,15 €/L
– Pellet: 0,45 €/Kg (sac de 15kg)

Aquests preus són orientatius i poden variar segons la zona geogràfica, distribuïdor, qualitat, quantitat etc.

L’estalvi energètic que s’obté amb els pellets és molt important, gràcies al seu baix preu enfront del d’altres combustibles com el gasoil, el propà, el butà i l’electricitat.

 

ventajaspellet